Ansökan om medlemskap

En grundförutsättning för att kunna godkännas som medlem är att den sökande tillhör någon av nedanstående grupper:

- Personal anställda vid Försvarsmakten, FMV, FOI eller Fortifikationsverket inom Östergötlands län.

- Medlemmar i frivillig försvarsorganisation som är hemmahörande i Linköpings och Motala kommuner. (Begränsat antal.)


För att ansöka om medlemskap skickar du en e-post till johan.ljungsbro@telia.com där du meddelar önskemål om medlemskap, samt anger var du arbetar alternativt vilken frivilligorganisation du tillhör.

Om ansökan blir godkänd behöver även årsavgiften betalas för att bli medlem.