Fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemskap

En grundförutsättning för att kunna godkännas som medlem är att den sökande tillhör någon av nedanstående grupper:

- Personal anställd vid Försvarsmakten, FMV eller FOI inom Östergötlands län.

- Personal anställd vid företag som har verksamhet på Kvarn eller Malmen.

- Medlem i frivillig försvarsorganisation som är hemmahörande i Linköpings och Motala kommuner. (Begränsat antal.)
Om ansökan blir godkänd behöver även årsavgiften betalas för att bli medlem.