Ansökan om medlemskap

En grundförutsättning för att kunna godkännas som medlem är att den sökande tillhör någon av nedanstående grupper:

- Personal anställd vid Försvarsmakten, FMV eller FOI inom Östergötlands län.

- Personal anställd vid företag som har verksamhet på Kvarn eller Malmen.

- Medlem i frivillig försvarsorganisation som är hemmahörande i Linköpings och Motala kommuner. (Begränsat antal.)


För att ansöka om medlemskap skickar du en e-post till johan.ljungsbro@telia.com där du medelar önskemål om medlemskap, samt anger var du arbetar alternativt vilken frivilligorganisation du tillhör.

Om ansökan blir godkänd behöver även årsavgiften betalas för att bli medlem.